Apotek med CBD? Har Hjärtat, Apotea, Apoteket CBD?

 • december 4, 2022
 • CBD Olja
 • by Andreas Malmström

  De senaste åren har användningen av CBD-produkter ökat markant på grund av deras positiva hälsoeffekter. CBD anses ha en positiv inverkan på högt blodtryck, ångest och epilepsi, men kan även lindra mot smärt- och stressrelaterade åkommor.

  I flera länder, som till exempel USA, kan man köpa CBD lagligt i olika former som oljor, salvor eller kapslar. CBD används till och med för behandling av cancer och neurologiska åkommor som MS och alzheimer, samt hjärt- och kärlsjukdomar. Men hur är det i Sverige? Kan man köpa CBD på Apotea, Apotek Hjärtat, eller Apoteket?

  Finns CBD att köpa på apotek?

  Generellt sett kan man inte köpa CBD på svenska apotek. För tillfället finns bara två godkända läkemedel innehållande CBD i Sverige, och båda är receptbelagda. De används främst för att lindra krampanfall vid epilepsi och MS. Utöver det kan man köpa icke receptbelagda serum och hudkrämer som innehåller CBD hos Apotek Hjärtat och Kronans Apotek. Men bara online, de säljs inte i butik.

  Var köper man CBD-olja?

  Den vanligaste och mest populära CBD-produkten, vilken är den man oftast hör talas om, är CBD-olja. Den utvinns direkt från fröna hos hampaplantan Cannabis sativa. Men ren CBD-olja säljs inte på apotek i Sverige. Däremot säljs produkter som innehåller ämnet CBD, såsom ansiktskrämer och serum. I andra länder går det att få tag på CBD i alla möjliga produkter som kapslar, salvor, mat samt som olja. Det går att beställa dessa produkter från utländska onlineshoppar och apotek. Det är inte olagligt så länge de inte innehåller det narkotikaklassade ämnet THC. Det är inte många europeiska länder där CBD är olagligt men CBD-olja innehållande varierande halt THC är endast lagligt i Österrike, Belgien, Danmark, Luxemburg, Nederländerna, Rumänien, Spanien, Portugal, Italien och Storbritannien.

  Varför är CBD så svårt att få tag på?

  Anledningen till att det är så svårt att få tag på CBD-produkter på svenska apotek är att Läkemedelsverket inte godkänt dem som läkemedel. Alla CBD-produkter som intas via munnen eller behöver inhaleras ska enligt Läkemedelsverket klassas som läkemedel. En majoritet av CBD-produkterna tas just på det viset. Däremot uppfyller de inte Läkemedelsverkets medicinska kriterier. Enligt Läkemedelsverket är en produkt ett läkemedel om: 1) den har medicinska effekter på kroppen, eller 2) produkten säljs med påståenden om att den ska användas för att förebygga eller behandla sjukdom, eller symptom på sjukdom.

  Inom hälso- och alternativmedicin anses CBD ha positiva effekter på sjukdomstillstånd och används för att behandla sjukdom och symptom inom en rad olika områden. Det räcker för att möta Läkemedelsverkets andra  kriterium, men inte det första. Det finns inte tillräckligt med forskning som stöder att CBD har medicinska effekter på kroppen, vilket medför att många produkter inte blir godkända som läkemedel. Därför finns idag bara två godkända läkemedel på marknaden varav den ena enbart innehåller CBD som verksam substans och den andra innehåller CBD tillsammans med andra aktiva komponenter. För tillfället pågår mycket forskning om CBD och det är mycket möjligt att fler läkemedel blir godkända framöver.

  Är CBD ett livsmedel?

  Så om CBD inte klassas som läkemedel, vad är det? Enligt Livsmedelsverket är en produkt som äts eller inhaleras men som inte är klassat som läkemedel ett livsmedel. Då måste produkterna istället bli godkända av Livsmedelsverket som utreder dem som ”nya livsmedel”, vilka regleras av ett strikt regelverk. Kosttillskott innehållande CBD har tidigare sålts men för närvarande finns inga godkända livsmedelsprodukter som innehåller CBD. Dessutom faller CBD-oljor under produkter som Livsmedelsverket klassificerar som läkemedel. Detta på grund av att de innehåller växter och substanser som inte får kallas kosttillskott utan klassas som läkemedel. Så tillbaka på ruta ett.

  Vad är CBD?

  Om CBD varken är ett läkemedel eller livsmedel, vad är det? Låt oss gå till botten med vad CBD verkligen är. CBD, eller cannabidiol som det står för, är ett ämne som utvinns ur industrihampa (Cannabis sativa). Den innehåller ett hundratal substanser som kallas cannabinoider, varav CBD är en. Anledningen till att CBD är kontroversiellt och att dess användning är reglerat är att den ofta misstas för, eller blandas ihop med, tetrahydrocannabinol (THC). THC är den rusgivande substansen i cannabis och är narkotikaklassad i Sverige. Den har hallucinogena effekter och intas endast i rekreationssyfte. Den anses heller inte ha några påvisade medicinska effekter. Industrihampa innehåller vanligtvis halter av THC, vilket inte är lagligt i Sverige. Vissa odlingar som ansökt om så kallad gårdsstöd av Jordbruksverket är undantagna och får producera industrihampa med en halt som understiger 0,2 % THC. CBD-olja, eller ”hampa-olja” som den ibland kallas, innehåller vanligtvis låga halter av THC och det är anledningen till att de inte är tillåtna för försäljning i Sverige. CBD-produkter som säljs på apotek i Sverige innehåller inte THC, och är därför heller inte narkotikaklassade. I andra europeiska och utomeuropeiska länder kan lagstiftningen se annorlunda ut och högre halter än 0,2 % THC kan vara lagliga. Men det finns THC-fria CBD-produkter även i andra länder, och det är viktigt att komma ihåg att det alltid är upp till konsumenten att ta reda på vad som ingår i den köpta produkten.

  Vilka användningsområden finns för CBD?

  CBD är ett ämne med ett verkligt brett användningsområde. Det används för att lindra en rad olika sjukdomstillstånd och symptom. Här följer en kortfattad översikt av några användningsområden:

  Smärta och inflammation

  CBD har visat sig ha smärtstillande egenskaper och då det inte påverkar organ som njurar, lever eller mage så anses det vara ett ypperligt alternativ till traditionella läkemedel. CBD kan tas för huvud-, led-, och mensvärk. Dessutom har CBD antiinflammatoriska egenskaper och kan lindra vid inflammation i muskler och leder. Kronisk inflammation kan leda till att vävnader bryts ner, vilket ger upphov till smärta. Så på så sätt kan CBD slå två flugor i en smäll och lindra både smärta och inflammation vid dessa symptom. Inflammatoriska tillstånd är vanligare än vi tror och är den bakomliggande orsaken till många åkommor, varav en är astma. Det är en kronisk inflammatorisk sjukdom som påverkar luftvägarna. CBD dämpar muskelspasticiteten, vilket underlättar andningen samtidigt som den mildrar smärtan. En annan, lite otippad inflammatorisk åkomma som CBD lindrar är akne. Något oförutsett kanske, men till glädje för många då det är ett vanligt inflammatoriskt tillstånd hos många unga och även vuxna.

  Psykisk ohälsa

  Den psykiska ohälsan ökar stort i samhället, inte minst bland unga. Ett ökat tempo och socialt tryck samt prestationshets och stress präglar det moderna samhället och är en del av förklaringen bakom ökningen. Tillverkning och försäljning av läkemedel mot psykiska åkommor är en ständigt växande industri. CBD har lyfts fram som ett alternativ till läkemedel. Det finns flera fördelar med CBD. Dels sägs det integrera med det endocannabinoida systemet, vilket förenklat innebär att CBD neutraliserar ämnena som aktiverar stress och ångest. Dessutom påverkar det dopaminnivåerna i kroppen, det ämne som styr lycka och välmående, vilket innebär att CBD kan inverka positivt på depression, ångest och nedstämdhet.

  Sömn och avslappning

  Stress och psykisk ohälsa påverkar även sömnen och vår livsviktiga förmåga att varva ner och vila. Ju stressigare liv vi lever desto viktigare är det att regelbundet kunna koppla av och ”ladda batterierna”. Långvarig sömnlöshet och allmän stress kan leda till psykisk ohälsa och kronisk sjukdom. CBD har visat sig ha en lugnande effekt samt positiv inverkan på muskelavslappning, vilket kan förebygga stress och inflammatoriska tillstånd. CBD påverkar även melatoninhalten i kroppen och kan därmed underlätta sömnlöshet.

  Hjärt- och kärlsjukdomar

  CBD inverkar positivt på olika typer av hjärt- och kärlsjukdomar och påstås till exempel motverka högt blodtryck, åderförkalkning och höga kolesterolvärden. Det anses också stimulera produktion av antioxidanter samt minska arytmi. Det är viktigt att komma ihåg dock att det inte finns belägg för att CBD botar hjärt- och kärlsjukdomar, däremot att det lindrar symptomen.

  Cancerbehandling

  Precis som vid hjärt- och kärlsjukdomar finns inga belägg för att CBD botar cancer, däremot verkar det lindrande på effekter av cancerbehandling som illamående, kräkningar och smärta. Det har visat sig mildrande och minskar biverkningarna av kemoterapi till exempel.

  Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några belägg för att CBD botar sjukdomar eller har andra medicinska effekter. Däremot verkar det lindrande vid många tillstånd, som beskrivet ovan. Läkemedelsverket avråder från att självmedicinera med CBD och uppmanar alla att ta kontakt med sjukvården för samtal vid möjlig behandling.

  Var kan man få tag på CBD?

  CBD verkar onekligen vara ett naturens mirakelmedel men fortfarande en aning kontroversiellt, vilket gör det svårt att få tag på. Men inte omöjligt – det går att komma över. Ren CBD-olja finns inte att köpa på svenska apotek. Däremot finns ett fåtal, icke receptbelagda produkter som innehåller CBD att köpa på somliga apotek, men endast online. Serum och ansiktskrämer innehållande CBD går att köpa på Kronans Apotek och Apotek Hjärtat, medan receptbelagda läkemedel kan beställas på de flesta apotek.

  CBD-produkter som är THC-fria är lagliga i Sverige men får inte säljas eller marknadsföras av svenska företag eftersom Läkemedelsverket inte har godkänt dem. De svenska återförsäljare som säljer CBD-olja är därför registrerade utomlands. Och de verkar inte som apotek, utan som privata återförsäljare av hälsokost. Det är helt lagligt att beställa från sådana företag men man måste som konsument själv försäkra sig om att produkterna inte innehåller THC.

  Det är lagligt att resa in i Sverige och medföra CBD av medicinska skäl så länge du kan visa upp något som stöder det. Som ett recept.

  Hur ska tillgängligheten öka?

  Trots att CBD blir allt mer populärt och trendigt är det fortfarande svårt att få tag på. En anledning är förmodligen att det fortfarande är kontroversiellt och misstas för ett narkotikapreparat. Men hur ska tillgängligheten öka? Ja, för att fler CBD-produkter ska nå marknaden krävs mer forskning. Läkemedelsverket kommer inte godkänna nya produkter utan tillförlitliga studier. Trots att det har utförts studier bygger mycket av den nuvarande kunskapen på personliga utsagor av CBD-entusiaster som kanske inte alltid är alldeles objektiva. Personliga berättelser om de positiva sidorna av CBD räcker inte för att myndigheter ska godkänna dem, och heller inte för att konsumenter ska känna sig trygga med vad de köper. Ogrundade påståenden om produkter innebär att man som konsument inte vet vad man får, eller till och med kan känna sig missledd. Det räcker helt enkelt inte med att produkter är märkta med utsagor såsom att CBD kan motverka sömnlöshet eller depression. Det krävs intyg som stöder sig på fakta.

  Vad säger den senaste forskningen?

  Trots allt har studier utförts med fokus på de medicinska följderna av CBD-användning och de har haft lite olika utfall. Det finns vetenskapliga studier som visar att CBD har lindrande effekt på smärta och inflammatoriska tillstånd som till exempel artrit. Även neurologisk smärta har dämpats genom att använda CBD. Samtidigt finns vissa studier som tyder på viss placeboeffekt.

  Ett problem är att många studier utförts på djur, inte människor.

  Hur ser framtiden ut?

  Så kommer vi inom en snar framtid ha möjlighet att ta del av ett stort och varierat utbud av produkter godkända som läkemedel eller livsmedel? Det måste nog även till en attitydförändring hos både myndigheter CBD-produkter på svenska apotek. I och med att forskningen och myndigheternas bevakning av sådan forskning ökar så kommer det bli enklare att få tillgång till CBD och allmänheten för att frågan om CBD ska lyftas fram ordentligt. Intresset ökar stadigt men det anses fortfarande vara ett kontroversiellt område. Så länge CBD förknippas med narkotika kommer det vara svårt att påverka den allmänna opinionen. Det krävs kunskap om vad CBD är, och vad dess effekter är. Och sådan kunskap går endast att få genom trovärdig forskning. Det är knappast troligt att vi inom en snar framtid får ett utökat utbud på svenska apotek men på lång sikt kommer med största sannolikhet utbudet av CBD-produkter att öka. Och vem vet, kanske det inte bara är apoteken som blir återförsäljare utan även matvaruaffärerna. Då kommer tillgängligheten definitivt att öka.

  Till dess får vi nöja oss med att beställa CBD-produkter från utländska online-shoppar och online-apotek. Det finns ett stort utbud att ta del av och många spännande produkter. Vad sägs till exempel om CBD som tuggummi, marmelad, e-cigaretter eller godis? Kom bara ihåg att du som kund är ansvarig för vad du köper!

  Author

  Andreas Malmström

  Andreas är en entusiast inom CBD-oljor, salvor och dylikt - och har skrivit hundratals artiklar om ämnet. Trots att han inte är någon regelrätt expert så tar han fram information från tredjeparts-källor för att skapa så bra artiklar som möjligt.