Effekter av CBD – Vad ger CBD olja för effekter?

 • februari 25, 2024
 • CBD Olja
 • by Andreas Malmström

  Du har säkerligen redan hört, sett eller läst om den bästa CBD oljan och att det inte går att köpa på läkemedelsbutiker såsom Apotea, Apoteket, Kronans Apotek eller Apoteket Hjärtat. Medicinalväxten Cannabis sativa (även kallad hampa) innehåller en mängd olika ämnen – varav två är tetrahydrocannabinol (THC) och cannabidiol (CBD).

  För att bli hög eller ge användaren hallucinogena effekter krävs THC emedan  CBD inte ger dessa effekter överhuvudtaget. THC omfattas och tillhör därmed svensk narkotikalagstiftning emedan CBD omfattas och tillhör svensk läkemedelslagstiftning. Cannabisfrön innehåller obefintliga halter av såväl THC som CBD och är således inte olagliga – de kan ingå i exempelvis hår, hud och kosmetiska skönhetsprodukter.

  En introduktion till CBD

  Är du nyfiken och vill bekanta dig mer med CBD och dess olika användningsområden? Än så länge finns det relativt få helt kliniska tester som svarar för att CBD skulle kunna lindra eller till och med bota vissa sjukdomstillstånd. Frågan om den rent kliniska bevisningen rörande CBD och dess hälsoeffekter kommer denna artikel varken att besvara eller ta ställning  för eller emot. Vad artikeln vill klargöra är de olika hälsoeffekterna som CBD rimligtvis kan ge brukaren. Dock är det förstås viktigt att förhålla sig till det rent lagliga – vilka substanser är lagliga att använda?

  Vad är lagligt – vad är olagligt?

  Kort svar: i svensk lagstiftning handlar det om ifall produkten som säljs innehåller THC eller inte. En del av produkterna som säljs kan innehålla spår av THC eftersom det i grunden är en Cannabis sativa-planta som används för att framställa såväl CBD som THC. Flertalet av nätbutikerna och hälsokostaffärerna framhåller dock att deras produkter är 100 % fria från THC. Så länge detta är fallet så är det lagligt bruka dessa produkter.

  En CBD-produkt, oavsett om det är en salva, kapsel eller olja, anses vara laglig när den följer gällande svenska regelverk angående vad en produkt får respektive vad en produkt inte får innehålla. Den 18 juni år 2019 kom det senaste lagbeslutet av högsta domstolen i Sverige – att CBD-produkter inte får innehålla THC. Övriga länder i Europa har en gräns på 0,2 % THC i CBD-produkter och i USA är gränsen 0,3 %. I Sverige är det 0 % THC som gäller vid beredningar, extrakt och framställning av CBD – och inget annat. Det enda undantaget är rå industrihampa som enligt svenska lagstiftningen får inneha en 0,2 % THC-halt i obehandlad och icke extraherad form.

  Hälsoeffekterna av CBD

  Först kommer en punktlista över vilka hälsoeffekter du som brukare av CBD kan förvänta dig vid kontinuerligt intag av ämnet.

  • Lindrar smärta och värk.
  • Lugnande effekt på impulsivitet, överstimuli och tankeverksamhet.
  • Sänker stressnivåerna och ger ett lugnare sinne.
  • Ger bättre sömn och vila.
  • Kan lindra vid depression, nedstämdhet och ångestattacker.
  • Sänker blodsockernivån och kan mildra risken för diabetes.
  • Fokus och mental koncentration förbättras.
  • Lindrar vid allergiska reaktioner och nästäppa.

  En hälsoeffekt av att bruka CBD-preparat är att ämnet lindrar smärta och verk i muskler och leder. Personer med Parkinsons sjukdom, nervsmärta eller ledvärk upplever ofta en förbättring vid intaget av CBD. Även muskelspänningar eller andra låsningar i kroppen brukar bli bättre vid intag av CBD. Ämnet har en avslappnande effekt på muskler och leder.

  Personer med diagnostiserad eller odiagnostiserad ADHD upplever vid intagandet av CBD att det har en lugnande effekt på både tankeverksamhet, överstimuli och impulsivitet. För en del blir det mycket enklare att hålla en tanke längre än fem minuter – istället för femhundra tankar samtidigt på tre minuter. Samhället ställer stora krav på prestationsförmåga, utvecklingsförmåga och att alltid vara tillgänglig. Många upplever idag en hög stressnivå och har hittat en tillflykt i att inta CBD-preparat för att stressa ner och varva ner – bort från det höga tempot som vi lever i dagligen. Många upplever att både kroppen och huvudet slappnar av efter intagandet av CBD-preparat.

  Sömn är viktigt för att kropp, hjärna och tankeskärpa skall fungera optimalt. Istället för att prova allehanda insomningstabletter – vilka ofta finns på recept eller som receptfria på t ex apoteket. De flesta som provat olika typer av insomningstabletter vet att det kan vara som att gå i en dimma halva dagen efteråt. Ett par droppar CBD-olja kan ha en minst lika bra effekt som andra preparat för specifikt sömnsvårigheter. Därav slipper du eventuella biverkningar dagen efter – vilket ofta är fallet vid intagandet av insomningstabletter.

  Vid allergier eller andra reaktioner är det kroppens immunförsvar som skapar dessa tillstånd i kroppen. CBD kan ha en lugnande effekt på allergiska reaktioner, eftersom CBD blockerar histaminerna i kroppen. CBD kan även lindra olika inflammatoriska tillstånd i kroppen, ta ner svullnad, ömhet och värk. Det kan appliceras direkt på huden i formen av olika salvor.

  Vanliga frågor om effekter av CBD

  Cannabinoider vad är det?

  Det är fettlösliga molekyler som produceras naturligt hos alla däggdjur. De är viktiga för en rad olika vitala kroppsfunktioner och för människans välbefinnande.

  Vilka effekter ger CBD-preparat?

  Effekterna av CBD är mycket individuella, flera personer har enligt egen utsago haft väldigt positiva effekter av användning av CBD emedan andra personer endast haft en knappt påverkbar effekt av användningen av CBD.

  Är CBD helt lagligt i Sverige 2021?

  Ja, det är helt lagligt och skall inte förväxlas med det olagliga ämnet THC.

  Hur ska CBD-olja intas?

  CBD-olja skall tas i munnen, använd en pipett och droppa direkt under tungan, böj huvudet bakåt och gapa stort!

  Behövs det något recept för att köpa olika CBD-preparat?

  I nuläget 2021 är samtliga CBD-preparat helt receptfria, detta kan dock komma att ändras i framtiden.

  Går det att överdosera olika CBD-preparat?

  Nej, inte så att det skulle leda till någon allvarlig fara. Om du tar rikliga mängder CBD-olja kan du drabbas av huvudvärk, diarré, lågt blodtryck, yrsel, muntorrhet och trötthet.

  Vilka biverkningar kan jag få innan kroppen vant sig vid kontinuerligt CBD-intag?

  Enskilda individer har initialt, innan kroppen vant sig vid intaget av CBD, fått huvudvärk, känt en seg trötthet, lätt ömmande känsla i muskler, diarré, lätt illamående och ett lätt obehag. Alla dessa symptom kan upplevas som obehagliga, kroppens utrensning av olika gifter har frigjorts av CBD och detsamma kan hända vid exempelvis en djupmassage av muskler.

  Kan mindre barn också använda CBD?

  Här blir det en fråga om föräldraansvar, när det gäller barn och barnets bästa är det viktigaste att du som förälder följer forskning, läkarutlåtanden och de studier som finns gällande barn och CBD. Det finns studier som påvisat att barn med olika neuropsykiatriska sjukdomar har blivit hjälpta av att inta låga doser av CBD. Dock rekommenderas det att du som förälder verkligen följer forskningsresultat och studier när det gäller ditt barns hälsa och välmående.

  Kan man köra olika typer av fordon om man tagit CBD?

  Ja, CBD ger inte några berusningseffekter men vid höga intag av CBD kan du bli dåsig, trött och seg. Även fast CBD är lagligt att ha i blodet vid en eventuell poliskontroll gäller lagen att du skall vara utvilad och pigg för att lagligt få framföra motorfordon i trafik. Därför bör du alltid vara ansvarsfull och sätta säkerheten i första hand. Kör inte några motorfordon ute i trafiken om du känner dig ouppmärksam, trött och dåsig. Sätt alltid säkerheten först!

  Ska jag börja på startdos efter uppehåll på 1-2 veckor?

  Stundtals kan ju produkter ta slut eller kanske har du varit på en lite längre resa? Oavsett orsakerna till ditt uppehåll av kontinuerligt intag av CBD så finns det ingen anledning till oro. En eller två veckor är relativt korta uppehåll. Rekommendationen är att du kanske minskar till ca 20 % av den ordinarie dosen de första 3-4 dagarna innan du återigen nått din dagliga dos.

  Vad är skillnaden mellan hampaolja och CBD-olja?

  Förväxla inte dessa två oljor, vanlig hampaolja säls i vanliga matvarubutiker och utvinns enbart av hampafröna. Användningsområdet för hampaolja är detsamma som för andra typer av matoljor som kokosolja, solrosolja eller rapsolja. Hampaoljan innehåller 0 % CBD. För att göra CBD-olja tas hela hampaväxtens beståndsdelar om hand och därav får produkten en CBD-halt.

  Vad är bästa förvaringen av CBD-olja?

  Precis som med andra oljor behöver den stå svalt och mörk, ett skafferi är att föredra. Förvara den inte i ett för kallt kylskåp eftersom det försvårar att få upp oljan med pipetten.

  Är olika CBD-preparat beroendeframkallande?

  Svårt att svara direkt ja eller nej. Är choklad beroendeframkallande? Är grönt te beroendeframkallande? Det beror på vem som brukar produkten, eller hur? De studier och den forskning som finns på området angående CBD påvisar inga beroendeframkallande effekter. Dock är ju alla människor olika känsliga för att skapa olika beroenden och mer än så är svårt att klargöra.

  Samhällsdebatten om CBD-preparaten

  I Sverige har samhällsdebatten stormat i ett vattenglas gällande CBD-preparat och i synnerhet gällande CBD-olja. Faktum är att personer i Sverige prövats gällande lagen om ringa narkotikabrott i samband med handel av CBD-olja. Den åtalade mannen friades i både tingsrätten och hovrätten. CBD-oljan framställs av industrihampa, vilket har varit lagligt att odla i Sverige sedan långt tillbaka i tiden. Produktionen av industrihampa är således laglig och det är snarare framställningen och bearbetningen till CBD-oljan som fått rättsliga propositioner i Sverige. Faktum är att du kan söka jordbruksstöd för att odla industrihampa i Sverige.

  Samhällsdebatten i Sverige kring CBD-oljan ligger hos Högsta domstolen. Uppfattningen rent juridiskt är att det endast är själva växten och produktionen av fibrer som är lagliga i Sverige. Inte produktionen och framställningen av oljor som kan innehålla halter av THC. Alla oljor som kan påvisa 0 % THC är lagliga att framställa. Problemet är att det är påtagligt svårare att ta fram helt rena CBD-oljor. Även industrihampan som odlas i Sverige innehåller små mängder THC.

  En annan lagligt aspekt på CBD-preparaten är huruvida dessa strikt skall ses som endast läkemedel eller som endast ett kosttillskott? I Sverige finns en nolltolerans mot narkotika, därför pågår en ivrig narkotikaklassificering av nya preparat och substanser. CBD-oljan har varit i hetluften och i samhällsdebatten både i Sverige och i EU. Livsmedelsverket i Sverige har förbjudit svenska företag att marknadsföra och sälja CBD-olja och anledningen är att det specificeras som ett nytt livsmedel. Samtliga nya livsmedel måste i laglig mening godkännas av EU-kommissionen innan livsmedlet får distribueras och säljas på butikshyllorna i Europa. Läkemedelsverket i Sverige har klassificerat CBD-preparaten som specifikt läkemedel och inte ett livsmedel. Här står verkligen två svenska statliga verk i en bjärt verklighetsuppfattning om vad som är vad – livsmedel eller läkemedel? Det är frågan.

  Ett internationellt perspektiv på CBD

  I EU fastslog i EU-domstolen den 19 november år 2019 att inga medlemsstater i EU kan förbjuda försäljningen och marknadsföringen av CBD om den har producerats ur hela Cannabis sativa-växten och inte enbart ur plantans frön eller fibrer. Beslutet angående tillåtandet av försäljningen av CBD i EU-domstolen grundas på FN-konventionens definition av narkotika och droger. För att ett ämne eller en produkt skall klassificeras som narkotika måste den vara ett hot mot mänsklighetens psykiska eller fysiska hälsa enligt FN:s definition. Vetenskapen och forskningen kring CBD har inte kunnat påvisa några skadliga eller farliga effekter på människors hälsa gällande intaget av CBD. Fri rörlighet av varor och tjänster står över enskilda länders nationella lagstiftningar. Europeiska länder kan åberopa lagen om att skydda folkhälsan men det grundar sig på att det går att styrka att ämnet, substansen eller produkten i realiteten är ett hot för folkhälsan. Inget tyder på att CBD är det. Samtliga nationella domstolar i EU, även Sverige, ska analysera och bedöma vetenskapliga studier och resultat för att försäkra sig om att de mediala påstådda riskerna eller farorna grundar sig på vetenskap och inte på hypotetiska floskler och fingerpekande tyckare i samhällsdebatten.

  Precis som med alkohollagarna i Sverige handlar det om procenten och skadeverkningarna av olika substanser och att skydda folkhälsan i landet. Samtliga CBD-produkter som köps, säljs, importeras eller används i Sverige måste inneha en THC-halt på 0 %. I andra delar av Europa och i USA ser procenthalten och mängden THC annorlunda ut. I Tjeckien är det fritt fram att sälja CBD-produkter innehållande en THC-halt på 0,3 %, och detsamma gäller i USA. Oavsett hur länderna väljer att lagstifta i frågorna rörande CBD och THC-halten kommer marknaden att styras av behov, utbud och efterfrågan!

  Author

  Andreas Malmström

  Andreas är en entusiast inom CBD-oljor, salvor och dylikt - och har skrivit hundratals artiklar om ämnet. Trots att han inte är någon regelrätt expert så tar han fram information från tredjeparts-källor för att skapa så bra artiklar som möjligt.